Zdarzenie losowe jest to

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na wprowadzeniu w pewną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak również klient komunikatu odnoszą się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, branży lub firmie. Najważniejszą częścią tłumaczenia technicznego stanowi zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego podstawowym punktem jest przekazywanie informacji. Z tego względu pozostałe funkcje językowe są ograniczone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, którą jest przydatność w działaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest kierowanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w kontekście napisanym w języku źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Warszawie jest oferowanie wstępnie stworzonego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Istnieje ostatnie zwykły składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który mówi poniekąd o doskonałej klas przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do rzetelnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego przydatna jest opinia osoby trzeciej, która nie brała czynnego wkładu w przekładzie dokumentu i potrafi zrecenzować jego podstawa z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest stanem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy daje się jednak, iż treść podstawie istnieje wciąż omawiana z klientem, i celem konsultacji ze pracodawcą jest wprowadzenie wykorzystywanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zawartej w tłumaczeniach technicznych są nowatorskie rozwiązania informatyczne, których ćwiczeniem jest wspomaganie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii wykorzystanej w przekładach w bazach terminologicznych. W dzisiejszej odsłonie językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które też muszą zostać przetłumaczone oraz dostosowane pod względem wielkości.