Wylacznik przeciwpozarowy 100a

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest daniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym tymże strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed niszczącymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedzinie aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczbę to występuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich dopuszczeniem do otoczenia realizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo że istnieć stosowana w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Charakteryzuje się kilka innych sposobów urządzeń, jakie mogą stanowić stawiane w kierunku bezpłomieniowego odpowietrzania. Istnieją wówczas w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uznaje za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta systemów przed skutkami wybuchu, która następuje w podróży odciążenia wybuchu. Znajduje on zastosowanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie że stanowić z powodzeniem zastosowane więcej w takich insolacjach, w jakich powstaje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w rozmiarze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Pewno żyć zagospodarowany w branży sanitarnej zaś w toku sterylizacji. Urządzenie potrafi istnieć czyszczone metodą SIP/CIP