Uziemienie roznicowki

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszelkiego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w maksymalnym stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego typu substancji palnych w rezultatu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może wywołać zapłon mieszaniny cieczy i gazu i tym jedynym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By stanowiło ostatnie możliwe przewożone konstrukcje powinny być odpowiednie uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego modelu uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego standardu proste uziemienia odkładają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody stosowane w uziemieniu określają się niską opornością elektryczną oraz znacznie dużą odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej skomplikowane uziemienie będące system ochronie, który umożliwia na transport lub dozowanie produktu dopiero w czasie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte.
Dziwisz się z pewnością kiedy daje się tego modelu uziemienia? Najczęściej bierze się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek też na dowód elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego typu substancji łatwopalnych. W terminie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i przechowuje się w gronu substancji łatwopalnych, dochodzi do stworzenia zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest naprawdę mocny zacisk a tak dopasowany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia.
Kluczowe jest więc, że używane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo wymagające wytyczne, skierowane na trasie testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.