Tlumaczenie konsekutywne definicja

W formie międzynarodowej funkcjonuje język dyplomatyczny, który oznacza się sztuką i płynnością wypowiedzi. Ale prócz tego liczy on wszystek szereg sformułowań, które w styl zawoalowany oddają intencje mówiącego. Trzeba wiedzieć je odczytać w sposób prawidłowy, co nie zwykle stanowi jasne dla odbiorców. Politycy z pozostałych krajów wygłaszają publicznie przemówienia i orędzia skierowane do odbiorców z drugich obszarów językowych. W niniejszej sprawy kluczową rolę pełni tłumacz. Z niego w ogromnej mierze zależy odbiór przekazu. Wymaga on nie tylko znać perfekcyjnie język mówcy, ale też powinien mieć wielką wiedzę o jakości delikatnej i warunkach międzynarodowych.

Jaka forma tłumaczeń w dyplomacji jest szczególnie używana? Najlepszą kondycją przekładu takich przemówień są tłumaczenia konsekutywne. Nie zastawiają one na bieżąco czyli równolegle do wypowiedzi, choć w przerwach pomiędzy mniejszymi czy większymi partiami tekstu. Tłumacz uważa zbyt zadanie streścić słuchaczom dane fragmenty, z uwzględnieniem ich wszystkiego sensu i uwypukleniem najważniejszych czynników. Nie jest wówczas oczywiste, ponieważ każdy język zawiera idiomy, czyli zwroty, których nie odda się przetłumaczyć dosłownie, choć w rodzaj dobrany do pełnego kontekstu. Język dyplomacji obfituje też w rozliczne metafory i ogólniki, które tłumaczenia konsekutywne muszą skierować do sytuacji bardziej dosłownej, dostępnej dla klientów na innym poziomie. A jednocześnie tłumaczenia konsekutywne muszą być aktywne od nadinterpretacji.

Kto powinien spełniać tłumaczenie?

Źródło:

Osoby prowadzące tłumaczenia pragną pamiętać dużą zdolność do błyskawicznej analizy treści, wyboru najważniejszych informacji, skonstruowania wypowiedzi gładkiej i dokładnie oddającej rzeczywistą intencję mówcy. To trudna odpowiedzialność tłumacza w jego postaci na arenie międzynarodowej. Tłumaczenia konsekutywne w chłodnych okolicznościach wykonują eksperci z cennym doświadczeniem. Tworzą oni zdobyte metody zapamiętywania treści lub notowania ich w całości skrótowych znaków dla danych słów, albo symboli zaznaczających intonację, akcentację lub podkreślenia kluczowych haseł. Dzięki temuż są w stanie oddać swojej uwagi dynamikę podobną do poziomie mówcy. A wtedy tłumaczenia konsekutywne to przekład ustny, skondensowany i dlatego zazwyczaj gorszy od oryginalnego tekstu, oddający kwintesencję rzeczy i tok myślowy mówcy i jednocześnie jego intencje.