Tlumaczenia informatyczne dokumentacji

Internet to niezwykle pomocne źródło informacji. Jednak tylko wtedy, gdy treść jest napisana w zrozumiałym języku. Szczególnie trudno taki efekt osiągnąć, gdy tekst jest ściśle powiązany z zagadnięciami informatycznymi. Dzieje się tak dlatego, ponieważ operuje on bardzo specyficzną terminologią słowną.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/oprogramowanie_gastronomiczne/1/Systemy dla gastronomii - oprogramowanie Polkas Kraków

Opisując je na stronie internetowej, można się spodziewać, że zrozumie je tylko ta grupa użytkowników, która ma z nimi styczność na co dzień, bądź ma wykształcenie kierunkowe. Nie zawsze natomiast pragnie się kierować informacje tylko do takich osób. Zwłaszcza jeśli treść odnosi się do dokumentacji pomocy, z której może w różnych sytuacjach chcieć skorzystać każdy, kto odwiedzi dany serwis.

Tłumaczenia informatyczne

Tworząc wiec stronę internetową, warto zainteresować się tłumaczeniami informatycznymi. Dzięki nim można przełożyć treści typowo techniczne w taki sposób, by były one zrozumiale także dla zupełnych laików. Jak bowiem wiadomo, osoba, która poszukuje wskazówek w zakładce związanej z pomocą techniczną, nie zawsze jest dobrze zorientowana w konstrukcji strony, bądź też w specyficznym nazewnictwie.

tłumaczeniami informatycznymi

Dokumentacja techniczna

Translacja informatyczna jest również warta rozważenia, gdy pragnie się udostępnić wiele dokumentów technicznych w różnych językach. Oferując na przykład oprogramowanie, ważne jest to, by jego opis był zrozumiały dla każdego, komu może ono ułatwić prace, czy korzystanie z danego urządzenia mobilnego. W przeciwnym razie lwia część odbiorców po prostu nigdy się nie dowie o takiej aplikacji, gdy nie zrozumie, do czego ona służy. Jak natomiast można zauważyć, większość użytkowników sieci wyszukuje informacji w swoim ojczystym języku.

Im zatem będzie szerszy wybór dokumentacji pod względem wariantu językowego, tym większy może być zysk ze sprzedaży produktów. Nikt bowiem nie kupuje już niczego w ciemno, a przed dokonaniem zamówienia, zapoznaje się z opisem, w tym także z dokumentacją. Zwłaszcza jeśli dany program musi spełnić konkretne wymagania, na przykład związane z systemem, na jakim ma zostać zainstalowany.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl