Tlumaczenia informatyczne dokumentacji

Internet to niezwykle pomocne źródło informacji. Jednak tylko wtedy, gdy treść jest napisana w zrozumiałym języku. Szczególnie trudno taki efekt osiągnąć, gdy tekst jest ściśle powiązany z zagadnięciami informatycznymi. Dzieje się tak dlatego, ponieważ operuje on bardzo specyficzną terminologią słowną.

oprogramowanie dla gastronomii

Opisując je na stronie internetowej, można się spodziewać, że zrozumie je tylko ta grupa użytkowników, która ma z nimi styczność na co dzień, bądź ma wykształcenie kierunkowe. Nie zawsze natomiast pragnie się kierować informacje tylko do takich osób. Zwłaszcza jeśli treść odnosi się do dokumentacji pomocy, z której może w różnych sytuacjach chcieć skorzystać każdy, kto odwiedzi dany serwis.

Tłumaczenia informatyczne

Tworząc wiec stronę internetową, warto zainteresować się tłumaczeniami informatycznymi. Dzięki nim można przełożyć treści typowo techniczne w taki sposób, by były one zrozumiale także dla zupełnych laików. Jak bowiem wiadomo, osoba, która poszukuje wskazówek w zakładce związanej z pomocą techniczną, nie zawsze jest dobrze zorientowana w konstrukcji strony, bądź też w specyficznym nazewnictwie.

tłumaczeniami informatycznymi

Dokumentacja techniczna

Translacja informatyczna jest również warta rozważenia, gdy pragnie się udostępnić wiele dokumentów technicznych w różnych językach. Oferując na przykład oprogramowanie, ważne jest to, by jego opis był zrozumiały dla każdego, komu może ono ułatwić prace, czy korzystanie z danego urządzenia mobilnego. W przeciwnym razie lwia część odbiorców po prostu nigdy się nie dowie o takiej aplikacji, gdy nie zrozumie, do czego ona służy. Jak natomiast można zauważyć, większość użytkowników sieci wyszukuje informacji w swoim ojczystym języku.

Im zatem będzie szerszy wybór dokumentacji pod względem wariantu językowego, tym większy może być zysk ze sprzedaży produktów. Nikt bowiem nie kupuje już niczego w ciemno, a przed dokonaniem zamówienia, zapoznaje się z opisem, w tym także z dokumentacją. Zwłaszcza jeśli dany program musi spełnić konkretne wymagania, na przykład związane z systemem, na jakim ma zostać zainstalowany.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl