Szara strefa to

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi niemały problem. Nasz kraj zmaga się spośród nim praktycznie od zawsze, z drugimi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wychodzimy na ostatnim tłu w zestawieniu z własnymi państwami byłego bloku wschodniego, ale do tradycyjnej Europy cały pora jest wyjątkowo mocno.

Uważam, że szarej powierzchnie nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Jedynym rodzajem jest edukowanie społeczeństwa, a to konsekwentne uświadamianie, że wstępujemy w ramach wspólnoty i że to, co stanowi dla wspólnoty dobre i nam samym przynosi korzyści. Co znacznie trzeba odzyskać zaufanie służących do państwa - dużo komunikuje się, głównie w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy zwracają się nie dostrzegać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o naszych drogach zupełnie straciły na moce. Podobnie politycy prezentujące takie podejście. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się że z dużym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich wymienianiem nie dziwią się ponad tym, co tak rzeczywiście się za nimi zawiera. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą droga na to, żeby obejść system. Są tu zresztą wsparcie sporej większości naszych użytkowników, którzy mimo kampanii społecznych, tworzących na końcu bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki traktują jako bandycki haracz, a tenże paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród ostatniego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak posiadania kasy fiskalnej, skoro egzekwowanie tych kar będzie kilka skuteczne? Mimo wszystko jakość nie jest dosyć aż tak zła, jak można by na platformie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa także do siebie nawzajem rośnie - proces ten zachodzi długo i nieregularnie, jednak mając pod uwagę te dwadzieścia sześć lat, myśl jest jednoznaczna. Myślę, że wraz z biegiem ekonomicznym i wewnętrznym kraju coraz mniej ludzi będzie przemieszczało się rządzą krótkoterminowych zysków, i jeszcze więcej - elementarną uczciwością. Nawet jeśli dają się tąpnięcia, jak ostatnia zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że jesteśmy mądry, choć bardzo doświadczony naród oraz nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Polska dalej będzie bliżej Europy niż Rosji.