System odpylania spalin

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe stosowane są w projektu poprawienia jakości powietrza produkowanego w produktu procesów przemysłowych. Odpylanie zachodzi poprzez zbieranie pyłu również nowych odpady z powietrza. Separacja nanocząstek jest sztandarowa w końca zredukowania emisji pyłów.

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, którym jest ograniczenie rozległych chmur pyłu. Odpylacze opierają się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz kosza na filtr albo z zespołu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które zajmują do odpylania ciecz, to separatory mokre. W współczesnym przykładzie ciecz wiąże się z gazem, który zawiera cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania miału w niniejszej technologii stanowi wyraźnie cenna. Jest kilka sposobów separatorów mokrych, jednak wszystkie łączą wspólne ważne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty zatrzymują się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne korzystają z grup elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Ważna je rozdzielić na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące przeznaczone są do starego rozdzielania materiałów, które różnią się właściwościami elektrycznymi. Z zmian separator płytkowy poświęcony jest do usuwania wszystkich rodzajów materiału mineralnego zgodnie z ich wartościami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to urządzenia, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Istotne są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W związku spośród obecnym ma się na zaawansowany rozwój technologii wykrywania materii zanieczyszczonej. Nowe strategii oczyszczania gazów, a ponadto wdrażanie innowacji z pewnością dodaje się do polepszenia się jakości powietrza.