System bezpieczenstwa i sposoby jego ksztaltowania w srodowisku lokalnym

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla obsługującego ją przepadaj robiącego przy niej pracownika. Z obecnego względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i linii technologicznych, producenci maszynek i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę kwestię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny książce w kierunku użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna być zaopatrzona w co najmniej samo urządzenie do przechowywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu usunie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie brał nacisku na godzina zatrzymania również nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i wytrzymałość na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w widocznym i otwartym zajęciu (w pokrywach włazów czy w drzwiach), być oznakowany w rodzaj rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło stanąć w jak najkrótszym okresie. Zatrzymanie maszyny posiada na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdy jej działanie jest złe.