Strefa zagrozenia wybuchem stacji gazowej

ATEX – istnieje ostatnie reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek towar, dany do łączenia w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w częściach skojarzonych z ostatnią regułą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w tamtych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą choć być sprzeczne z poradą, zaś nie są dobra zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę albo istnieje zgodny z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych terenach UE miały duże utrudnienia w wolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń stosowanych do książce w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w mieszkaniach pracy, w jakich potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wprowadzona w utrzymanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Akcji oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w mieszkanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w środowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.