Strefa zagrozenia wybuchem 22

Jeśli w poszczególnym mieszkaniu wybierają się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a jeszcze efektywny zapłon, można opowiadać o realnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to plan, który jest wykorzystywany do stłumienia wybuchu.

Jego wpływanie liczy na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a wtedy tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten służy bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Przedstawia go sprawdzona i skuteczna metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego wadami jest też to, że nadaje się do w natomiast na zewnątrz, jest równy w manipulacji i transporcie, Posiada i łatwą oraz mocną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z organizmem tłumienia wybuchu. Istnieje zatem głównie dokładna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane najczęściej do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których występują pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w dowolnej dziedzinie przemysłu. Są ponad doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z materiałem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej dany jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on zakładany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w wyjątkowo niedługim okresie. Są one zrealizowane mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesu zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, kojarzy się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one dokonane wodą, która pozostawia się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy ukazuje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zaczyna się gotować, a obiekt natychmiast wydaje się parą. Butle te są wykonane zgodnie z zasadą ATEX.