Stan techniczny slownik francuski

Dokładne określenie rozmiaru i charakteru obciążeń jest nieodzowne do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy tezie zmian i restauracji.

W kontrakcie z powyższym, do dokładnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w ostatnim najbardziej metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych działać może także elementów statycznych, kiedy i dynamicznych. W wydarzeniach dynamicznych dużą rolę odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes polecane są ponadto w planu określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy powiązane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w planie określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania kształtu w sensu zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń zaś ich nacisku na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Poza tym, obliczenia mes mają także bardzo kluczowe uznanie w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich solidności a pozostałych charakterystyk stoją się środkiem do rozwiązań bezpiecznych i skutecznych.Najskuteczniejsze jest działanie wstępnych analiz teraz na pierwszym etapie projektu. Uzna to zapobiec błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym czynnikiem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy także w głównych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane i do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W tych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo przenosi się od niedopuszczalności miejscowego uplastyczniania się materiału. W stosunku z tym, coraz chętnie można założyć ekstremalne pytania i chronić potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie trwają prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny wzrost w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Korzystanie z obliczeń mes jest jeszcze większe.