Srodki gasnicze zapytaj

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy a od nowych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego zawartość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta więcej czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

tłumaczenia konferencyjne

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania oraz na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, uzyskuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze robi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej zleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezbędna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona jest jeszcze do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tym wyjątkowo skuteczne, im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również wykazuje się pomocna, jednak tylko w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie pewno być przydatna na wysokich przestrzeniach. Przecież nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie odnosi się te w wnętrzach, w jakich może ona spowodować poparzenia znajdujących się w nich ludzi. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną zobowiązuje się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.