Przemyslowe systemy odpylania

Zanieczyszczenie powietrza pyłami pochodzenia drzewnego, miału węglowego lub farb proszkowych jest wyjątkowo poważne w prywatnych zyskach ze względu na zagrożenie wybuchem. Ogromna koncentracja minimalnych ziaren miału są podstawową przyczyną eksplozji. Źródłem zapłonu pyłu zapewne stanowić m. in. otwarty ogień, a także niewielkie zaiskrzenie mechaniczne, iskra elektryczna, prądy elektrostatyczne, nagrzana do temperatury zapłonu elementy urządzeń.

 

Aby instalacje odpylania były prawdopodobnie najskuteczniejsze, należy stosować odciągi miejscowe w kwestii ramion samonośnych, ssaw i okapów, jakie będą znalezione w pobliżu źródła emisji zanieczyszczeń. Cały okres należy zapewnić usuwanie wszelkich skupisk pyłu, aby wyeliminować przesuwanie się i powtórne osiadanie pyłu oraz codzienne opróżnianie zbiornika na pył. W sukcesie, gdy ogromna warstwa pyłu koncentruje się na parkiecie hali, należy wykorzystywać odkurzacze przemysłowe, ponieważ wzrastająca warstwa wokół obrabiarek do drewna może przyczynić się do poważnego zagrożenia wybuchem. Instalacja odpylania powinna być uziemiona zaś nie może zbierać ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to stworzeniem iskry. Kanały odciągowe wymagają być zorganizowane ze pewni o grubości ścianki 2 lub 3 mm w zależności od rodzaju pyłku i jego zalecie erozyjnych, by nie dopuścić do super szybkiego ścierania i awarii kanałów.

W budowach odpylania zagrożonych wybuchem wykorzystywane są wentylatory i filtry z zastrzeżeniem zapobiegającym wybuchom. Wszelkie instalacje są zgodne z przepisami zawartymi w dyrektywie zwanej atex installations. Głównym wyposażeniem filtra w klasie przeciwwybuchowym są panele eksplozyjne. Zależnie od wymagań potrafią stanowić do jednego lub częstego wykorzystania. Pod wpływem eksplozji pyłu w budów, membrana ulegnie przerwaniu , uwalniając gazy wybuchowe do atmosfery, zapobiegając awarii filtra.

Instalacje odpylania zagrożone wybuchem mogą być wyposażone w organizm gaszenia iskier lub system gaszenia pożaru w ośrodku instalacji dwutlenkiem węgla.