Przemysl elektryczny po niemiecku

W celach przemysłowych, zwłaszcza tych powiązanych z częścią chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które potrafią przestać się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a ponadto środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż największy kłopot przebywa w braku odpowiednich systemów zarządzania ryzykiem, i bezpieczeństwo procesowe zależy ściśle od prowadzenia tym składnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem dostosowuje się różne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Istnieją ostatnie strategie porównawcze z innymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i różni się na jakości, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie opisuje to właśnie, iż ważna nie mieć pod uwagę zagrożeń o niższym poziomie konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe winno być praktycznymi zawodowcami. Nie wolno pomijać tego zakresu przy zakładaniu i dostarczaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje obiektu w właściwych odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej kwoty i wartości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w końca minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to jedynie połowa spośród tego co powinien przebywać pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na wynik reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom oraz mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i troszczenie o jego stałą jakość powinny posiadać same z ważniejszych punktów zarządzania każdego obiektu.