Protokol ze szkolenia pracownikow

Obecny rynek podlega bezustannym zmianom, które tworzą nie tylko inne propozycji, ale te stwarzają inne typy współzawodnictwa, zaś controlling finansowy to instrument leczący w ustalaniu priorytetów pieniężnych firmy. Bezkompromisowa konkurencja motywuje przedsiębiorstwa do następnej obserwacji finansów i ograniczania nadmiernych wydatków. Controlling finansowy jest narzędzie diagnostyczne procesu planowania, koordynowania i kontrolowania kosztów działalności, służące kontrolowaniu procesów ekonomicznych firmy. Klarowna wizja rzeczywistości oraz szybkość reakcji decydują o sytuacji i efektywności zarządzania, dlatego firmy starają się utrzymywać rozsądną organizację swojego kapitału. Zabiegami zachodzącymi w dział controllingu finansowego są m.in. określanie zapotrzebowania na sposoby pieniężne, opłacalność rodzajów finansowania przedsiębiorstwa, rachunek kosztów i zysków, a dodatkowo płynność fizyczna i ocena efektywności inwestowania kapitału.

Zadaniem controlling ekonomicznego jest potwierdzenie i życie płynności finansowej firmy, czyli zdolności przedsiębiorstwa do codziennego wypełniania zobowiązań płatniczych. Controlling finansowy stawia się z trzech kolejno będących po sobie etapów, a mianowicie: fazy planowania, realizacji i kontroli, przy czym projektowanie i kontrola poszczególnych zadań należy do ćwiczeń controllera oraz menadżera finansowego, natomiast faza realizacji produkowana jest poprzez treasurera. Controlling finansowy jest obowiązujący w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kiedy działalność przejawia cechy decentralizacji, która wyróżnia się nadawaniem uprawnień decyzyjnych kierownikom średniego i niższego poziomu wraz z udzielaniem im wiedz zwrotnej na fakt wpływu ich funkcji na końce firmy.