Pospiech in borken

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Jak na swojej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal wszystkie swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego środka do poskramiania pożarów stosuje się inne środki gaśnicze. Najciekawszym jest rzeczywiście woda. A nie w wszelkim przykładu można się nią podawać. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród ostatniego, że ważna ją stosować wyłącznie w wnętrzach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie mieści to, że nie można z niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest korzystnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na podawaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę bierze się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. I w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.