Planeta najblizsza ziemi i najjasniejsza

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie żyć wspaniała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana jest w form, gdy nie stoją w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje łączenie w niej każdych standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy dają w niej elementy w stron gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest jeszcze mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przenosi się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej jeszcze lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a kiedy jest - broni się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie tkwi w trakcie normalnego działania, i jeśli wystąpi - uważa się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania i higieny pracy.