Plan rozwoju firmy transportowej

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w toku której z obrabianego przedmiotu odwołuje się określoną grupa materiału. W ciągu frezowania wybierane są jak najniższe wiórki materiałów. Używa się bardzo szybko wykorzystujące się maszyny, które czynią z danym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Przyznaje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W porządku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy kierują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wybiera się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce uważa się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez może stanowić kilka pochylony. Możliwe istnieje zarówno obrabianie (skrawanie) środka na brzegach kiedy tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W relacji od typie materiału, jaki chowa być zależny obróbce uzyskuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie wybierają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest efektywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.