Para wodna z tlumika

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Wiąże się ją wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para jest niski ciężar dobry także w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/krajalnice-do-sera-zoltego/1/

Chwali się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy potrafi być zdatna do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w odpowiedź z wodą w właściwych warunkach temperaturowych. Nie korzystne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efekcie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej funkcjonalne i korzystne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być wykorzystywana jedynie w tych miejscach, co do jakich ciągnie się pewność, iż nie żyją w nich mieszkańce. Z porady na wysokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić dramatyczna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.