Odpylanie poznan

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, skupiających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej oraz w tokach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Poruszające się cząstki o dużo niskich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla instytucji także dla zdrowia człowieka (większość z nich liczy oddziaływanie toksyczne), stąd i skuteczne sposoby odpylania są istotny czynnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także przeciwdziałać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym przybywa do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej a w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w obudowie ze byliśmy nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w zespół oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle istotną sprawą w planach odpylających stanowi ich szczelność - każda przerwa w produktu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności planu i zagrożenia. Kolejnym elementem dużym w budowy jest trwałość materiałów, z których dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe przynoszą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą zawierać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.