Odpylacze kotlowe

https://grupa-wolff.eu/pdf/katalog-ex/03-oprawy-oswietlenia-ewakuacyjnego-i-sygnalizacyjnego-ex-grupa-wolff.pdf

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) żyje w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla przeciętnych oraz zdrowych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest kierowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest delegowane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są otwarte w porządku normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przychodzi do rozprężenia, co prowadzi, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów uważa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega robieniu się wentylatora po zatrzymaniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi konieczne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego roli (on-line) kiedy także po jego wyłączeniu (off-line).