Ochrona przed wybuchem atomowym

Pracodawca, który stanowi stanowiska pracy, w których warunki sprzyjają otwieraniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych, nie tylko zobowiązany jest przygotować oceny zagrożenia i przygotować dokument bezpieczeństwa wybuchu, ale te przestrzegać dodanych mu przez ustawę obowiązków. W dokumencie zawarta jest na przykład wiedza o określonym terminie, w jakim będzie często dokonywać przeglądu stosowanych środków ochronnych. Bo dokument bezpieczeństwa wybuchu (explosion safety document) traktuje nie tylko służyć ocenie zagrożenia i wskazaniu kroków, które należy podjąć, przecież istnieje i miejscem, gdzie określa się konkretnie goszczone w pozycji zagrożenia środki. Te zabiegi pogrupowane są na trzy kategorie. Pierwsza obejmuje środki stosowane, by zapobiegać powstawaniu atmosfery wybuchowej. Drugą kategorię stanowią środki narzekające na celu zapobieżenie zapłonowi, gdyby taka atmosfera się już wytworzy. A trzecia kategoria obejmuje środki stosowane gdy dotrze do zapłonu a zawierające na celu ograniczyć szkodliwy efekt natomiast tymże jedynym chronić zdrowie i bezpieczeństwo osób istniejących w okolicy. Wszystek z tych środków wymaga być pasowany ciągłemu przeglądowi i weryfikacji.
Innym ważnym obowiązkiem, jaki zamierza na sobie pracodawca jest szkolenie pracowników. Szkolenie dotyczące ochrony przez wybuchem wpisane jest tu w normalny pakiet z działu higieny i bezpieczeństwa działalności.
I na cel jeszcze jeden czynniki, jakiego nie odnajdziemy w dokumentach, ale bez którego żadne stanowisko książce nie będzie wygodne- rzetelność i etyka pracodawcy, który nie korzysta w praktyce półśrodków, ale poprzez sprawny, doskonałej formie sprzęt, jest pracownikom bezpieczne warunki.