Obowiazek kasy fiskalnej dla karty podatkowej

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w innej walucie jest możliwa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a oraz do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

http://erp.polkas.pl/system-enova-multi/

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, które powinny otrzymywać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są lecz w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w istota § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w interesie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w pamięci fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być ustalony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać uszyte z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, które są stosowane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż artykułów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, wyposażoną w wartość, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, która została określenia w pytaniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione produkty planuje być zjadana w euro, w toku jak wartość spraw będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.