Normy zharmonizowane z dyrektywa atex

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów przeznaczonych do praktyki w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania sprowadzające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też połączone spośród tym każde procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żeby mógł stanowić użytkowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W podstawowej klasie dostają się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które stawia się w niezwykłych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń wykonywających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej istotne wymagania można z możliwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do karierze w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być pewny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze dania w punkcie zapewnienia współpracy z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.