Mikroskop forum

Trudno nam wyobrazić sobie dzisiejszy przemysł bez wszechobecnego zastosowania maszyn, ułatwiających i pomagających pracę człowieka. Każde typy prac wytwórczej wymagają specjalistycznych technologii, które bywają zawodne i słuchają awariom. Aby uniknąć negatywnemu wpływowi usterki na wszelki proces produkcyjny, konieczne jest korzystanie środków prewencji, takich jak bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Te słabe elementy odgrywają niezwykle kluczową osobę w razie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w sukcesie awarii. Ich poprawne działanie umożliwia skierowanie nadmiernego ciśnienia w drugie miejsce, co zapobiega poważnym uszkodzeniom układu. W relacje od tego, czy płytki robią w cieczach, czyli w gazach, dzielą się między sobą kształtem oraz rodzajem zastosowanej technologii. Podstawowy typ tych czynników bezpieczeństwa jest niewielkie nacięcia, dzięki którym pęka po przekroczeniu określonej wartości ciśnienia medium, w którym się znajduje. Bardziej zaawansowane technicznie płytki przeprowadzane są przy pomocy lasera i potrafią jedynie minimalne osłabienia w prostej strukturze, zezwalające na otwarcie głowicy. Płytki pełnią podobną pracę do zaworów bezpieczeństwa, lecz różnica pomiędzy tymi dwoma typami zabezpieczeń liczy na ostatnim, że pierwsze z nich muszą każdorazowej wymiany po wykonaniu awarii. Ich prosta forma sprawia jednak, iż są one o moc tańsze od zaworów. Płytka bezpieczeństwa może istnieć dodatkowo zastosowane razem z zaworem. W takim wypadku oba elementy wzajemnie uzupełniają swoją karierę. Rolą płytki jest gwarancja zaworu przed błotem oraz korozją, zaś zawór zabezpiecza w razie awarii. Wadą tego wyjścia jest okazję skorzystania zaworu o coś gorszych parametrach technologicznych i materiałowych, za który damy mniej niż w przypadku zakupu zaworu do indywidualnej pracy. Dobór wygodnego rozwiązania powinien stanowić natomiast uzależniony od właściwości konkretnej maszyny.