Mielenie miesa w sklepie

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najprawdziwsze ryzyko dla zdrowia pracujących w takim środowisku osób.

Ze powodu na zarobek na okres zdrowia pyły dzielimy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Ważnym zadaniem w miejscu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest efektywne zapobieganie przez stosowanie indywidualnej i społecznej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre.
Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to jakiś z najnaturalniejszych odpylaczy o małych kosztach budowie. Wadą tego wyjścia jest niska skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są wprowadzane w zintegrowaniu z własnymi odpylaczami. Bardzo ważną efektywnością działania charakteryzują się odpylacze filtracyjne. Podawane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z wybranych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końca zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na skutek przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania pragną istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje z gałęzi przemysłu i z określonego zagrożenia.