Marnowanie jedzenia w polsce

Z drugich powodów kupujemy więcej jedzenia niż jesteśmy w bycie skonsumować. Aby uniknąć marnotrawstwu, drinkiem ze sposobów na przechowywanie nadwyżek żywności jest pakowanie próżniowe. Metoda takiego zabezpieczania produktów żywnościowych pozwoli na wydłużenie terminu przydatności do jedzenia od trzech do pięciu razy, skoro tak zapakowana żywność nie ma dojazdu do powietrza, które poza bakteriami i enzymami, jest podstawowym powodem kładzenia się jedzenia. Przechowywać próżniowo można wszystkie produkty spożywcze.

Urządzeniami pozwalającymi na takie pakowanie są pakowarki próżniowe. Ze powodu na rozwiązanie pakowania, można je podzielić na komorowe i bezkomorowe. Maszyny komorowe są oddane do pakowania dużych partii żywności. Biorą je producenta żywności, duże magazyny, czy hipermarkety, gdzie często artykuł jest ładowany na żądanie klienta. Poza tymże rzeczywiście zapakowana żywność wygląda estetycznie, i dokładnie wyeksponowana i oświetlona, zachęca do kupna. Pakowanie żywności w urządzeniach komorowych, rozgrywa się w środku maszyny. Proces liczy na włożeniu produktu wraz z prawym opakowaniem do hermetycznie zamykanej komory, w której produkuje się próżnia. Następnie następuje zgrzanie opakowania, po czym komora zakłada się samoczynnie. Aby przyśpieszyć proces pakowania, producenci stworzyli pakowarki dwukomorowe, natomiast przy pakowaniu niewielkich produktów, zalecane jest użycie wkładek komorowych, co jeszcze przyśpieszy proces pakowania. Zgrzewarki bezkomorowe dedykowane są dla gospodarstw domowych. Koszt takiego wyposażenia jest niski, można już zakupić całkiem dobrą pakowarkę za jakiś 200 - 400 złotych. Wydatek łatwo się zwraca, ponieważ dzięki pakowaniu w porządek próżniowy, oszczędzamy kilkadziesiąt złotych miesięcznie, i nawet więcej. Proces pakowania stanowi niezmiernie niski. Przebiega na zewnątrz urządzenia, a do zabiegu, w sensu wykonania zgrzewu, jest zakładany tylko brzeg folii.