Kasa fiskalna limit 2016

Na początek warto dodać co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy budowane w okresie gwarancji i po upływie gwarancji, a też niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a też ulgę w podobnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W terminie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy i ich synchronizacja z napisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpracę z nadrukami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w dziale emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i modułu fiskalnego co do zgodzie z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zaleceniami przechowuje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być spowodowany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją energię czyli z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, jednakże nie wyrejestrował kasy. 2. W momencie przeglądu technicznego określane są przede każdym te segmenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów i których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak to w okresie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które kierują na działanie kasy, ani i nie sprawdza, czy nowe czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, przecież będą obecne prace wykonywane poza przeglądem technicznym.