Kasa fiskalna kf02

Przedsiębiorcy wykonujący kampania gospodarczą, w jakiej stosują kasy rejestrujące muszą wykonywać bardzo wielu wymogów. Samym spośród nich istnieje cel posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez opisany w znaczącym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na zasadzie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy razem z jakim kopie paragonów fiskalny potrzeba było ukrywać przez okres dwóch lat. Rozpocząwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na moment lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach finansowych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Jednak muszą mieć też o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na to, że czas pięcioletni liczony istnieje z końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma czas pięciu lat? Przede ludziom ze względu na ostatnie, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Jest wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę kredyty stan jest przydatne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni czas jest znaczenie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej liczba cena oraz stawki podatkowe. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że mimo że ustawodawca wskazał określony okres do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi to nie wskazał formy w jakiej powinny żyć one ukrywane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w postaci papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem mają szansa archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy też pamiętać, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden pomoc nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.