Kasa fiskalna ikea

Ostatnie kolei w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest wycofana z obowiązku wydawania paragonów, to firmy sprzedające nasze usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania prace z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi być kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą pracę idą do kobiet fizycznych (B2C). A firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rolę w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki powiązane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie stosować z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz praktyczne - opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy spełnić przed rozpoczęciem używania kasy, połączone są jeszcze z ulgą, jaką można zarobić za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, a nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi też wspominać o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może trwać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stopnia może wywołać konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to i konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły wręczone. Użytkownik kasy musi również drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.