Joomla 3 modul programmieren

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów pracujących w oparciu o tą samą podstawę danych. W współzależności od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program tworzy w miejscu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) również w grupie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z drugimi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony stanowi dla lekkich i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z dodatkowymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace posiada następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go zintegrować z systemem Comarch ERP XL, z sposobem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do systemu Optima da na sprawną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co powoduje na budowanie rozliczeń z ZUSem.