Instytut psychiatrii i neurologii zarobki

Samą z istotnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest szukający się już w Stolicy, założony w 1951 roku z propozycje grup psychiatrów i neurobiologów, w współczesnym wielkiego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w zasięgu badań naukowych i ćwiczeń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne dochodzenia w kierunku psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w mocy kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w charakterze tych części (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), rozwijania i przygotowanie doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Pomagania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują wyjątkowe również daleko pomocne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalisty do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i kierowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z ogromnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a sam budynek wymaga kapitalnego remontu, na który brakuje środków. Niewielka ilość łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych i zapewnienia komfortowych warunków leczonym to właśnie część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Być prawdopodobnie, w szybkiej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją misję leczenia z brzasku do tyłu.