Hodowla zwierzat tom 1 panstwowe wydawnictwo rolnicze i lesne

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym oraz ma definicję konglomeratu tkanek, z których pierwszą jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z kluczowych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się dobrym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych porcji energii. Prawdopodobnie wrażenie na życie mięsa spotkało wtedy w okresie zlodowaceń, kiedy ciężko było zdobyć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się jednym z zwykłych elementów przetrwania.

http://fotomotywy.pl/grupa-wolff/oferta/ceag-ellk-9201818-nib/

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na wyglądy dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem jest to propozycja propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i pozytywne wyłączenie z prostej diety mięsa, w współczesnym więcej ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, czyli nie tylko mięsa, ale i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi obecne tryb bycia związany z skutecznymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej ma się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi je mięsa z tychże samych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi chwila będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.