Hdr systems llc

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) stanowi dobre zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Trudno się więc dziwić, że jest coraz powszechniej stosowany, także przez firmy, jak również kobiety prywatne.

comarch wmsKolejne nowości - tym razem w Comarch WMS!

Najprościej rzecz mając, działanie systemu tworzy się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje wykryty w dziedzinach zamkniętych lub prawie zamkniętych. Więc jego ważnym projektem jest ograniczenie do stworzenia za wysokiego ciśnienia w momencie wybuchu. Dzięki temu mocna ominąć obrazy w budowach i zazwyczaj w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu dany jest zwykle do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu dopasowuje się z czterech kluczowych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z elementem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Pierwszy z bardzo wymienionych elementów odpowiada przede każdym za identyfikację źródeł zapłonu w końcu aktywizacji całego systemu zabezpieczeń, jak jeszcze szybkie wykrycie wybuchu przenoszącego się w kanałach. Centrale latające to aspekt sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system oraz dostarcza impulsu zmagazynowanej zdolności do aktywacji butli. Same i butle HDR odpowiadają za ochronę przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w jakich wybierają się pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny wybuchowe.
W jaki rodzaj to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie istnieje wówczas bardzo skomplikowane. Wszystko zdarza się do pomiarów, analizy oraz dobrych reakcji. Detektory ciśnieniowe płacą za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich odczuwa się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w jakiej pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał polecany jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich zawarta wydobywa się przez dysze, co w ostatnim rozrachunku doprowadza do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu oczywiście można zaliczyć krótki czas reakcji, dużą niezawodność, lekką i szybką wymianę elementów a także prostą jego instalację i transport.