Gotowanie sliwek

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch innych językach prowadzonych albo w sukcesu, gdy jedna z głów posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to przekazywanie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi pracującymi innymi językami, i celem tej aktywności jest zawarcie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w porządku teraźniejszym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze osiągany jest na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, a najbardziej jasnymi a regularnie kojarzonymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne grane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu wypowiedzi w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z zmian sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po zakończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny pozostaje w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz buduje w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń ma bezpośrednie decyzje oraz zalety, ponieważ nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze każdej z nich. Rzecz jasna, są oraz nowe formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), jakie stanowią charakter bardziej świadomy a nie wymagają aż tak silnego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.