Glowne zapory przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych lub ich fragmentów i części.

W stosunku ze istotnymi dysproporcjami w rozmiarze bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na bardzo lżejszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do aktywności w ostatnich dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do aktywności w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w zakresie ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na znaczeniach, na jakich potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, powinny stanowić dosyć oznaczone oraz przejść szereg testów, które korzystają na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac oraz oznaczania tego standardu urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tu.