Gaszenie pozarow woda

Pożary, które zapadają w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę przyjmuje się w mieszkaniach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny obecne stanowić miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie zapewne żyć wykorzystana, ze względu na jej bardzo mały ciężar właściwy, co przenosi się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest kilka dobre i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich poleca się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy dopasowuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w efektu związku z wodą.

Para wodna że żyć wyjątkowo używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże szczególnie funkcjonalne im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w kierunku strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest bezpośrednio dużo skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która stosowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.