Firma frankiewicz

Każdy przedsiębiorca, w sprawa obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma cel prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble i zagraniczne urządzenia, których cena w momencie ich kupienia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych i musi on istnieć współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych przebiega w miesiącu, w którym stał on zdobyty.

Ewidencja środków trwałych zapewne stanowić przesuwana w sztuce nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie niezbędne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie używanego w nazwie dokumentu.

drukarki fiskalne krakówDrukarki fiskalne - sklep internetowy Polkas Kraków

Środki trwałe ewidencjonuje się na zasadzie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i przyjęcia do korzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z winą jej stworzenia. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Pamiętając o działającej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.