Enova program kadrowoplacowy opinie

comarch altumComarch ERP Altum | Systemy ERP | POLKAS

Enowa to plan płacowo – kadrowy oddany do obsługi działu kadr i obliczeń płac od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program współpracuje z Planem Płatnika, Rejestratorami Czasu Pracy i środowiskiem MS Office (Word, Excel). System spełnia należyte wymagania polskiego ustawodawstwa co do ewidencji danych kadrowych, podatków, składek ZUS, naliczania wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych.

 

Dział kadr to rozbudowana ewidencja osobowa idąca na komentarz i wgląd do danej takich, jak: dane typa czy zleceniobiorcy, dane członków rodziny, zasady wynagradzania – rodzaj umowy, stawka, indywidualne ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz dane podatkowe – koszt i przysługujące ulgi. Enova pozwoli na edycję błędnych zapisów oraz odwzorowanie złożonej struktury organizacyjnej firmy.
Dział płace umożliwia rozliczanie etatów, umów zleceń. Dzięki niemu dodatkowe jest zapewnienie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto. Wbudowane funkcje pozwalają na realizację dodatkowych wypłat, ustalenie czasu rzeczy oraz zsumowanie elementów wynagrodzenia.
Ciekawą możliwością są ergonomiczne kalendarze, które przyzwalają na definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy, adnotację odstępstw od dawnego grafiku – obecności i nieobecności oraz zgodę z Rejestratorami Czasu Pracy.
Definiowany system wydruków zapewnia wykonanie na bazie zamieszczonych danych wydruków różnego sposobu sprawozdawczości oraz przesyłanie plików do MS Word i późniejszą ich nowość w tymże programie.
Enova to układ płacowo – kadrowy wart polecenia. Lekki i funkcjonalny w obsłudze. Raporty z reguły wyświetlanych informacji można produkować w zwykły sposób, zaś niektóre dane oddadzą się importować do zespołu z Excela. Każdy element wprowadzanych danych idzie na wykonanie dowolnego zestawienia. Sposób jest dostępni w obsług. Zakup projektu to jedyna inwestycja. Jakość wykonania, prosta obsługa, niedrogie użytkowanie to wysoka inwestycja w nasz cenny klimat oraz finanse.