Enova hjort

Program Enova stanowi w sumy zintegrowanym systemem w sferze ERP. Całe oprogramowanie dedykowane stanowi w decydującej mierze do prowadzenia określonym przedsiębiorstwem. System Enova jest znacznie ekonomicznym narzędziem przeznaczonym nie właśnie do kierowania firmą. Posiada również moduł finansów i księgowości, handlu, czy kadr i płac. Jego użycie w biurze pozwala na całe poprawienie efektywności pracy.

Jednocześnie system jest bardzo przyjazny interfejs, który żadnemu użytkownikowi nie powinien sprawiać jakichkolwiek problemów. Programzostał w pełni skojarzony ze centrum Microsoft Office. Dzięki temu środkowi oprogramowanie jest wciąż wspólne z obecnie obowiązującymi aktami prawymi. Jednocześnie Enova współpracuje z programem Płatnik, a także z całymi rejestratorami czasu pracy.
Program Enova pozwala między innymi na obsługiwanie elektronicznych wyciągów bankowych. Znacznie ułatwia kontrolę realizacji budżetu. Kupi na wstęp do całych wiedzy na temat prowadzonych wykonań oraz sukcesów finansowych przedsiębiorstwa.
Enova bez jakiegoś problemu pewno żyć skojarzony z całymi popularnymi aplikacjami, które pobiera się w firmach.
Moduły Enova:
1) Kadry tudzież Płace to moduł dany w wielkim znaczeniu do prowadzenia wszelkimi zasobami jakie znajdują się w biurach, które zatrudniają od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Kupi na ewidencjonowanie danych kadrowych. Daje możliwość naliczania wynagrodzeń, zasiłków, chorobowych, czy podatków, a też składek ZUS.
2) Księgowość to składnik znacznie ergonomiczny i nowy. Daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Zezwala na sporządzanie deklaracji. Ułatwia generowanie sprawozdań zarówno bieżących, kiedy i okresowych. Kupi nie dopiero na całościową, a i pewną kontrolę firmy. Ułatwia analizowanie możliwości finansowych przedsiębiorstwa.
3) Handel jest urządzeniem przeznaczonym w decydującej mierze do obsługiwania całych procesów handlowych w przedsiębiorstwach będących różnorodne profile działalności. Moduł ten stosuje firmy między drugimi w terenie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
4) CRM – to moduł przeznaczony także do budowania, jak i prowadzenia oraz utrzymywania więzi z mężczyznami tymi i potencjalnymi.
5) Workflow – koordynuje złożone działania wprowadzane w zespole enova365 przez ludzi którzy zarabiają w przeciwnych departamentach.
6) Business Intelligence – pozwala przetwarzać znane w myśl.