Dyrektywa ue transformatory

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują być osiągnięte przez wszystkie produkty, jakie są dane do wypełnienia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w niektórych krajach członkowskich regulowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może dochodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

https://tit-am.eu/mk/

Dyrektywa Atex została włożona w mieszkanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest połączone z zastosowaniem dowolnego produktu w rozmiarach, w jakich może żyć atmosfera grożąca wybuchem.Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie współprace z częściami atex także za dostosowanie danego artykułu do ostatnich zasad.Atest atex jest chciany w wypadku produktów, które wybierają się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem jest owo dziedzinę, gdzie tworzy się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą zatem żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy.Do wybuchu myśli w przypadku, kiedy duża część energii powstająca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dochodzi do wybuchu, który posiada poważne ryzyko dla istnienia a zdrowia ludzkiego.