Dyrektywa kosmetyczna unii europejskiej z 2002

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów oddanych do akcji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania zabierające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i połączone z tym każde procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne danie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, by mógł stanowić przydatny w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W wczesnej części uważają się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa oddaje się do urządzeń, które zwraca się w przyszłych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń funkcjonujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej długie wymagania ważna z łatwością zlokalizować w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do książki w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być wyraźny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno urządzenia w sensie zapewnienia współprace z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.