Dobierz srodek gasniczy do rodzaju pozaru

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Gdy na domowej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie wszystkie nasze nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego środka do poskramiania pożarów wykorzystuje się inne sposoby gaśnicze.

 

Najmodniejszym jest niewątpliwie woda. Przecież nie w jakimkolwiek przypadku można się nią służyć. W pożarach używa się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i uniemożliwiania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z tego, że bogata ją zaczynać tylko w wnętrzach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing) nie dodaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie nazywa to, iż nie ważna spośród niej podejmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pewnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na oferowaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę dostosowuje się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Także w obecnych wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.