Dlaczego pracodawca ma obowiazek stworzenia dokumentacji przeciwwybuchowej

Dokumentacja wymagana od pracodawców regulowana jest przepisami prawnymi – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej odnoszące się do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnianych na stanowiskach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej nakłada na pracodawcę obowiązek tworzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Poniżej przedstawiono jego krótką charakterystykę, z uwzględnieniem punktów, które powinny znaleźć się w treści dokumentu. Wydaje się to wysoce istotne z uwagi na jakość i komfort pracy zatrudnianych osób, jak również bezpieczeństwo ich zdrowia oraz życia.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – co powinien zawierać?

Zawartość wspomnianego dokumentu skupia się głównie na rodzaju występującego zagrożenia oraz uwzględnia szacunkowe wartości, mające na celu ukazanie możliwości potencjalnego wystąpienia wybuchu. Z tego względu dokument zawiera:

  • charakterystykę występującej atmosfery wybuchowej – prawdopodobieństwo jej pojawienia się oraz czas jej występowania,
  • możliwość występowania oraz aktywowania się potencjalnych źródeł zapłonu, z uwzględnieniem wyładowań elektrostatycznych,
  • obecne w miejscu pracy systemy instalacyjne,
  • wykorzystywane substancje, mogące tworzyć atmosferę wybuchową, jak również ich wzajemne powiązania oraz oddziaływanie na siebie i wywoływane reakcje,
  • rozmiary oraz szacowane skutki ewentualnego wybuchu.

Należy zaznaczyć, że dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien koniecznie uwzględniać ryzyko wpływu wybuchu na miejsca zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie strefy zagrożonej wybuchem.

dokument zabezpieczenia przed wybuchem

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2016/06/czesc-2-orw.jpg

Tworzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Niejednokrotnie pracodawca nie jest w stanie sam podołać wymaganiom, jakie stawiają przed nim regulacje prawne – jego kompetencje mogą bowiem nie być wystarczające do realnego i profesjonalnego przeprowadzenia omawianej powyżej oceny.

Z tego względu coraz częściej wybieranym rozwiązaniem okazuje się być korzystanie z usług profesjonalnych firm, proponujących odpłatne tworzenie wspomnianego dokumentu. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi aspektami konkretnego miejsca pracy, firmy te analizują potencjalne zagrożenia oraz umieszczają je w formie obowiązującego dokumentu. Można uznać, że podobne rozwiązanie staje się wygodnym i bezpiecznym dla pracodawcy procederem.

dokument zabezpieczenia przed wybuchem

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2014/03/dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem.jpg

Gdzie wymagany jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Wspomniany dokument staje się podstawową i obowiązkową dokumentacją w odniesieniu do wszystkich miejsc oraz stanowisk pracy, na których występuje lub może wystąpić atmosfera wybuchowa – oznacza ona mieszaninę tlenu z określoną substancją o charakterze łatwopalnym: cieczą, gazem, pyłem, proszkiem lub parami. W podobnym przypadku niezbędne jest dokonanie potrzebnych analiz oraz oszacowanie potencjalnego zagrożenia.

Warto w tym miejscu wspomnieć o granicach wybuchu koniecznych do uwzględnienia w omawianym dokumencie. Dolna Granica Wybuchowości oznacza więc najniższe stężenie substancji łatwopalnych, potrzebne do wystąpienia wybuchu. Analogicznie, Górna Granica Wybuchowości odnosi się do stężenia najwyższego.

Podsumowując, należy zaznaczyć że omawiany dokument regulowany jest wymogami prawnymi. Dlatego każdy pracodawca, zatrudniający pracowników na ryzykownych stanowiskach zobligowany jest do sporządzenia wymaganej dokumentacji. Wydaje się, że podobne formalności mają korzystny wpływ nie tylko na życie lub zdrowie pracowników, lecz także na jakość oraz komfort wykonywanych przez nich czynności zawodowych.