Deklaracja zgodnosci uzytkowych

Deklaracja zgodności WE jest to pisemne oświadczenie produkowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego artykuł jest dokładny z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać samego czy więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu towaru czy posiadają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do zastosowania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a jeszcze gdyby to niezbędne (ponieważ płynie z innych przepisów) materiały te muszą wziąć odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest przygotowywana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Istnieją to tak zwane moduły i znaczy je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki pewno ją wybrać według swego uznania z danych oddanych mu w radzie i dotyczących konkretnego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może układać się jedynie z pewnego elementu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych towarów są to skomplikowane procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie kurs i owoce zadań są dokumentowane. Producent wprowadza na materiałach, które mają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wynika z tego, iż domniemanym jest, że produkt dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe chcenia zaś stanowi podobny z obecnymi przepisami.
W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (razem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w istocie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym):
1. Niepowtarzalny identyfikator produktu – numer XXXX
2. Marka i adres producenta – a jeszcze gdyby jest więc wymagane, jeszcze jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora)
4. Co stanowi problemem deklaracji – identyfikator wyrobu, który da odtworzenie jego treści, jeśli konieczne – załączyć zdjęcie
5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest spójne z dobrym prawodawstwem wspólnotowym (lista)
6. Nawiązania do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych – do jakich zdobywa się deklaracja
7. W poważnych przypadkach należy zamieścić daną o osobie notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat
8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis.
Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może zyskać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu opowiada o tym, że wypełnia on oczekiwania dyrektyw Unii Europejskiej. Zajmują one zadań związanych z ochroną zdrowia oraz miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a ponadto określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, a nie posiada deklaracji zgodności nie może stać włożony do obrotu ani zostać wyrażony w poświęcanie na miejsca Unii Europejskiej. Deklaracja jest przestrzegana przez producenta bądź w przypadku gdy stanowi on znaną siedzibę poza Unią Europejską – przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.