Czym sa systemy odpylania

W każdej dziedzinie, tam gdzie mamy do czynienia z zanieczyszczeniem określonego stanowiska pracy, a także wszędzie tam, gdzie występują pyły w suchej postaci należy zastosować odpowiednie systemy odpylania. Przede wszystkim takie rodzaje odpylania należy stosować w głównej mierze w branżach spawalniczych, branżach drzewnych, branżach metalowych, branżach energetycznych, branżach ceramicznych, branżach farmaceutycznych oraz branżach spożywczych.


Dzięki skutecznym systemom odpylania można bardzo skutecznie zmniejszać stężenia pyłów na określonych stanowiskach pracy. Jednakże, aby niniejsze systemy odpylania działały w skuteczny sposób należy zastosować w nich określone elementy. Mowa tu przede wszystkim o odciągach miejscowych. Zazwyczaj występują one w postaci ssaw, ramion samonośnych czy też okapów. Wszystkie te elementy znajdują się w bardzo bliskiej odległości od źródła zanieczyszczenia.

dust extraction systems

Dust extraction systems – instalacje odpylające

Dust extraction systems, czyli instalacje odpylające powinny znajdować się przede wszystkim w zakładach stolarskich, fabrykach mebli, zakładach obróbki drewna, w zakładach zajmujących się wszelaką obróbką metali, w przemyśle papierniczym czy też młynarskim.
System odpylania przemysłowego w głównej mierze dąży do usuwania wszelkich pyłów, które znajdują się w powietrzu oraz w gazach. Systemy odpylania przemysłowego w wielu rodzajach czy gałęziach przemysłu stanowią podstawowy wymóg zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Dodatkowo w ustawodawstwie europejskim stanowią wymóg niejednej normy. Dzięki omawianym systemom odpylania można przeciwdziałać wielu chorobom pracowników na stanowiskach pracy.

Proces produkcyjny

Na rynku obecnie istnieje wiele firm, które oferują instalację oraz produkcję wielu rodzajów instalacji odpylania. Należy pamiętać o dobrym wyborze odpowiedniego systemu odpylania, który skutecznie wpłynie na oczyszczanie powietrza z wielu zanieczyszczeń w miejscu pracy oraz wpłynie na poprawę zdrowia pracowników. System odpylania ma szczególne zastosowanie podczas procesu produkcyjnego. Należy pamiętać, że niektóre rodzaje zanieczyszczeń mogą w sposób bardzo toksyczny wpływać na ludzkie zdrowie. Wywołuje to jednocześnie reakcję łańcuchową, gdyż toksyczne oddziaływanie na pracownika powoduje zmniejszenie jego efektywności. Dlatego też odpowiedni system odpylania będzie jednym z czynników większej efektywności zakładu.