Bezpieczenstwo pracownika w pracy

Bezpieczeństwo pracowników jest bardzo istotne, a szczególną ostrożność należy zwrócić na środowiska, w których panuje duże zapylenie powietrza rozmaitymi pyłami. Są obecne również pyły z czynników organicznych, kiedy i nieorganicznych. Do tych liczbach można zaliczyć pyły powstające ze skór, mąki, zboża lub drewna. I te nowe oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali albo kamieni.

pakowarka próżniowa

Owe zwiększone zapylenie stwarza duże zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów że istnieć nie tylko ogień, lecz jeszcze mocno rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. Dlatego tak istotne jest dokładne odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać jakieś większe skupiska pyłów.
Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z prawym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, który stanowi prawidłowy z zastrzeżeniami dyrektywy ATEX. Filtry zostają więc urządzone w panele eksplozyjne chroniące filtry a wszystkie urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają powtarzanie się płomienia powstającego w instalacji po wybuchu pyłu w filtrze. Instalacja ATEX bywa także zaopatrzona w znaczący sposób dodający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. “Atex installation” odpylająca winna stanowić uziemiona oraz nie może powodować się do robienia ładunków elektrostatycznych, ponieważ jest ryzyko wywołania iskry doprowadzającej do wybuchu. Zawory celkowe stanowią dodatkowe elementy zabezpieczające w budowach ATEX. Ich główną korzyścią jest wytrzymałość na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w momencie eksplozji, a głównym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który odkłada się w filtrze.